İLETİŞİM İÇİN TIKLAYIN

Affetme ve özür dileme Mazeret bildirmenin 6 örneği

Tüm psikolojik sorunlarınız hakkında Uzman Klinik Psikolog Dr. Sinem Malkoç’dan psikolojik danışmanlık, bilgi ve randevu için bize ulaşın.
‘’ Gerçekten çok üzgünüm’’

Mazeret bildirmenin  6 örneği  –  hangileri önemlidir !

En iyi kız arkadaşınla olan randevunu kaçırdın/unuttun, verdiğin bir sözü tutamadın, iş yerinde işinde yanlış/hata yaptın:

Hergün masum veya önemli olayları , diğer insanların bize olan güvenini ihlal ediyor, sarsıyor veya yok ediyoruz. Bu gibi hatalarda  özür dilenmesi gerekli olmalıdır.

Özür dilemenin başkalarında kaybettiğimiz güveni tekrar kazanmayı ve diğer insanlarda bıraktığımız imajı düzeltmek için bir deneme sürecidir.

Peki özür dilemek nasıl olmalı ,hangi maddelerle donanmış olsun ki, gittiği adrese ulaşsın, inandırıcı olsun ve kabul görsün/edilsin?

Bir  araştırmada 755 özür dileme katılımcılarıyla incelemişlerdir.

Katılımcıların, Muhassebe dalında kurgusal bir iş başvurusu hakkında fikir beyanında bulunmaları istenmiştir.

Katılımcı , son ayrıldığı iş yerinle sorun yaşamış, bir müvekkilin vergibeyanında çok önemli ileriye dönük yaptırımı olabilecek bir hata yaptığını  ve yeni iş başvurusunda kendisine bu sorulduğunda, kendini haklı çıkarmak için şu savunmayı yapmaya çalışmıştır……’’.

Başvuruda bulunan, özrünü dilerken öne sürdüğü savunma , araştırmacıların sistemli olarak kullandıkları, 6 çeşit set parçalarından oluşmaktadır.

Deneyimler  altı öğeninde güvenirliğini ortaya koyduğunu, tespit edildiği anlaşılmıştır.Kurgusal günahkar çeşitli savunma örneklerini öne sürdükçe, katılımcılar  tarafından daha olumlu ve ılımlı yorumlar almıştır.

Bütün bu kullanılan öğelerin/unsurların bazıları merkezi bir öneme sahip, bazılarıda sadece yan katkılarıydı.

  • Pişmanlık İfadesi

Bu tür açıklamada suçlu , olayla ilgili nekadar pişman olduğunu göstermeye çalışır.

Bu durum onun kendini düşünen hesaplı bir bencil olmadığını , işlediği hatada pişman bir günahkar olduğunu ve bu durum kendisini duygusal olarak  ne çok etkilediğini:

’’ Kendimi çok kötü hissediyorum, hatanın farkına varıldığında hemen, hem müşteriye hemde  işverenime hatayı bildirip nekadar üzgün olduğumu ifade ettim.’’

  • Olayın nasıl geliştiğini/olduğunu açıklanması

Suçlu, yaptığı hatanın koşullarını ve nedenlerinin nasıl geliştiğinin açıklamasını yapar ve anlayış göstermelerini sağlamaya çalışır.

Bu açıklama güvenin tekrar kazanılmasına hizmet eder.

Araştırmalara göre bu tür açıklamalar özür dilemenin önemli bileşenleridir.

Bunlar hafifletici nedenlere yol açtığını ve özellikle hesaplı bir hata olmadığını vaad edip, sadece bir anlık dalgınlıktan oluştuğunu göstermeye yarar: ‘’ Bu hatayı yapmamdaki sebeb, muhasebe rakamlarının bana tanıdık olmadığındandır.’’

Suçlu hatayı bilerek yaparken yakalanmış olsa bile , açıklamaları  yorumcuların daha ılımlı yorum yapmalarını sağlamakta. Şöyle ki: ’’ Ben bu hatayı yaptım çünkü vergi beyanının yasal süresi bitmek üzereydi ve  bilerek altına bitti onayımı verdim.’’

  • Sorumluluğu kabullenmek

‘’ Yaptığım yanlıştı  ve ben davranışımın sorumluluğunu kabul ediyor üstleniyorum.’’

Böyle bir itirafta bulunmayı, uzmanlar özür dilemenin anazemini olarak değerlendirirler.

Yeni araştırmalara görede bu tür bir itirafın ve sorumluluğu kabullenmenin en etkileyici maddelerden sayılır: ’’ Madur edilen, suçlunun güvenirliliğini kendisi yıktığını bunun sorumluluğunu üstlenmesini ve kabullenmesini bekler/ister’’, hatta suçlulunun bu suçunu kabullenmesi bütünlüğünü bozsa bile.

Ayrıca siyasetçiler ve yöneticiler açısındanda yapılan hatalara ilişkin sorumluluk üstlenmekten kaçmak ve yalanlamak, hiçbir şekilde iyi bir fikir olmamakla birlikte sadece konuyu kendi üzerinden uzaklaştırmayı sağlar.

  • Aktif tövbe sözü

Tövbe eden açıklamasında hatasını gördüğünü ve buna bağlı olarak  böyle bir hatanın tekrarlanmayacağına dair söz verir: ‘’Olanlar için çok üzgünüm ve ben bundan dersimi  çıkardım. Hatalı bir işi bilerek sunmanın kabul edilemez olduğunu anlamış durumdayım.’’

Böyle bir kabullenme sözü çok etkili bir özür dileme yan etkeni olduğunu ayrıca ek bir bileşenle birleştirildiğinde daha etkili olacağını tespit eder.

  • İyileştirme/tazminat önerisi sözü

‘’Yapılan hatanın kaldırılmasına ilişkin çalışacağıma, vergi beyanında yapılan hatayı düzeltip tekrar sunacağıma ve bütün zararın tarafımdan karşılanacağına dair müşteriye söz verdim.’’

Pişman günahkar, tüm kırılan parçaları toplama sözü verdiğinde ikili bir temizlik umudunu taşır,       a) maddi zarar      b) yitirilen güvenin tekrar kazanılması

Yapılan araştırmada  iyileştirme sözü  pişmanlık ifadesin yanında,  özür dilemenin çok önemli ikinci anakriter bileşenini oluşturmaktadır. Tabiki hafifletici etkeni  bu verilen sözlerin sadece lafta kalmaması ve yerine getirilme eylemidir.

  • Bağışlanma isteği / talebi

‘’Müşteriden ve işverenimden yaptığım hatadan dolayı beni bağışlamalarını rica ettim’’.

Bağışlayıcı bir çağrının  özür dileme  öğelerinde sistemsiz toplanmış bir yığın gibi mağdura yöneltildiğinde , araştırmacılar derki; ‘’Birinden onu bağışlamasını talep etmek, özür dilemenin tek taraflı gerekçeli savunma yapılması, normları yaralayan kişi tarafından ikili bir iletişim süreci başlatılır ve mağdurdan  güveni tekrar iyileştirme/kazanılmasında katkı sağlaması talep/rica edilir.’’ Bu riskli bir girişimdir!

 

Daha önceki araştırmalar göstermiştirki, suçlular genelde karşı tarafın bağışlıyacağından emin oldukları zaman af edilmeyi  dileme cesaretinde bulunurlar.

 

Şaşırtıcı olan, aktüel araştırmada af edilmeyi bekleme, özür dileme öğelerinde daha az önem taşıyıcı etken olması ve sonuncu sırada yerini alması olmuştur.

Yazan : Uzman Psikolog Dr.Sinem Malkoç